کشاورزی و دام داری

کشاورزی و دام داری

دستگاه های نظافت صنعتی در بخش های مختلف صنایع کشاورزی بکار برده می شوند. این دستگاه ها در بهبود عملکرد تجهیزات پیشرفته و افزایش سطح بهداشت محیط تاثیر بسزایی دارند. دستگاه های ثابت برای استفاده در ساختمان ها و محل ذخیره محصولات و سیستم های متحرک برای  نظافت ماشین آلات، فضاهای بیرونی و محوطه ها قابل استفاده اند.

دستگاه های نظافت صنعتی مورد استفاده در صنایع کشاورزی و دامداری

نظافت منظم و دقیق، حیوانات را از آفات و بیماری ها حفظ می نماید. از طرفی انجام امور بهداشتی مورد نیاز دشواری هایی داشته و زمان زیادی از افراد می گیرد. اما واتر جت های فشار قوی، مکنده های صنعتی و سویپر ها با استفاده از سیستم پیشرفته خود، نیاز های نظافتی این محیط را به خوبی بر طرف می نمایند. سویپر ها در نظافت محوطه ها، واترجت ها در شستشوی تجهیزات و ماشین آلات و مکنده ها در جمع آوری مواد و ضایعات از سطح اصطبل ها و محیط های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

مزایای استفاده از دستگاه های نظافت صنعتی نیلفیسک در کشاورزی

دستگاه های نظافت صنعتی شرکت نیلفیسک، زمان عملیات را به حداقل رسانده و موجب افزایش بهره وری می شوند. افزایش طول عمر تجهیزات و افزایش بازدهی آن ها دیگر مزیت استفاده از این دستگاه ها می باشد. سهولت استفاده، استحکام بالا، صرفه جویی در هزینه های نیروی خدماتی و کاهش خستگی اپراتور از مزایای مهم دستگاه های نظافتی با کیفیت می باشد. این تجهیزات همچنین موجب افزایش ایمنی محیط شده و با به حداقل رساندن بخار های شیمیایی و سطوح لغزنده از خطر های احتمالی جلوگیری می نمایند.

بهبود سطح بهداشت و سازگاری با محیط زیست

در صنایع کشاورزی که به پرورش دام و یا تولید لبنیات مشغول هستند، دستگاه های نظافت صنعتی سطح بهداشت تاسیسات و واحد ها را ارتقا داده و موجب افزایش بهره وری می شوند. این دستگاه های سازگار با محیط زیست، مصرف مواد شوینده و تعداد نیروهای خدماتی را به حداقل می رسانند و بطور قابل توجهی در ارتقای سلامت کارکنان موثرند.