اماکن مذهبی

اماکن مذهبی

تردد بالا در اماکن مذهبی موجب بروز آلودگی های متفاوت می گردد. به همین سبب می بایست با نظافت و شستشوی مداوم اماکن مذهبی به افزایش بهداشت و سلامت محیط و همچنین بهبود جلوه های بصری کمک نمود. رفت و آمد مداوم در اماکنی مانند حرم های مذهبی، امامزاده ها، زیارتگاه ها و... فرآیند نظافت را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. به همین دلیل می بایست با بهره گیری از شیوه های خاص نظافتی به شستشو و پاکیزه سازی سطوح گوناگون در اماکن مذهبی وسیع پرداخت.


کف شویی

شستشوی سطوح هموار کف در اماکنی که دارای تردد بالا هستند با مشکلاتی مواجه است: خیس ماندن سطوح موجب لغزش و بروز مخاطرات می گردد، زمان طولانی نظافت برای افراد در حال تردد مزاحمت ایجاد می کند، عدم شستشوی مداوم و یا شستشوی بی کیفیت به سطوح آسیب می زند و از عمر مفید سطوح می کاهد، در صورت پایین بودن کیفیت شستشو نیاز به تکرار مداوم تا رفع کامل آلودگی ها می باشد، وسعت بالای سطوح موجب به طول انجامیدن فرآیند نظافت می شود و... . با بهره گیری از تجهیزات نظافت صنعتی با کیفیت مانند اسکرابر می توان تمام مشکلات روش های دستی و بی کیفیت را جبران نمود و به سادگی سطوح وسیع اماکن مذهبی را نظافت نمود.


نظافت و جاروب سطوح

گستردگی سطوح در اماکن وسیعی مانند حرم ها و زیارتگاه ها موجب دشوار نمودن فرآیند نظافت می شود. با بهره گیری از سوییپر صنعتی می توان به سادگی بزرگترین سطوح را نظافت نمود. دستگاه سوییپر انواع متفاوتی دارد. برای نظافت اماکن مذهبی می توان از هر دو نوع سوییپر دستی و سوییپر سرنشین دار بهره جست. اما بهتر است از چندین سوییپر سرنشین دار (مدل بر حسب مساحت محیط انتخاب می شود) برای جاروب محوطه چنین اماکنی استفاده شود و با بهره گیری از یک یا چند سوییپر دستی کوچک نواحی با دسترسی دشوار نظافت شوند. به همین ترتیب آلودگی های ریز و درشت بدون بازگشت مجدد به محیط در کمترین زمان ممکن جاروب می شوند.

اماکن مذهبی