لاستیک تی مکنده non marking | scrubber-dryer-non-marking-squeegee-blades

گروه : اسکرابر
لاستیک تی مکنده non marking اسکرابر

استفاده از این لاستیک برای تی مکنده دستگاه اسکرابر باعث می شود که هیچ ردی بر زمین برجای نماند. جنس این لاستیک از صمغ طبیعی می باشد. این لاستیک ها نسبت به لاستیک های متداول نرم تر بوده و در تماس عالی با سطح زمین قرار می گیرند. به دلیل ماده جدید بکار رفته در آن، مقاومت شیمیایی عالی نشان می دهند و دارای عملکرد مکش عالی بوده و آب را بصورت 100 درصد جذب می نمایند.