شارژر یکپارچه با دستگاه | on-board-charger

گروه : اسکرابر
شارژر یکپارچه با دستگاه
وجود شارژر یکپارچه با دستگاه در اسکرابرها باعث می شود که عملیات شارژ دستگاه زمین شوی با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود. در این حالت برای شارژ دستگاه کف شوی کافی است که کابل در نظر گرفته شده برای این منظور را به پریز برق متصل نمود.