نازل شستشو سقف | ROOF CLEANER

نازل شستشوی سقف بهترین راه حل برای نظافت سقف می باشد.

این نازل یک وسیله جانبی واترجت خانگی بهمراه مواد شوینده پیشرفته خاص ارائه شده است. این وسیله به افراد خانواده امکان نظافت سقف بدون ترک زمین را می دهد. این وسیله شستشوی سقف توسط فرد را فراهم می آورد که سبب عدم نیازی فرد به اشخاص متخصص در این زمینه می گردد. این نازل به عنوان یک راه حل اساسی برای نظافت سقف تبدیل شده است. این وسیله به دلیل نظافت و شستشوی سقف از خاک و چوب های خشک که سبب تخریب سقف و نمای خارجی خانه می شود، توصیه می شود. حل نیلفیسک برای این مشکل یک شستشوی عالی از طبقه اول بشکل آسان و سریع می باشد. این دستگاه شامل یک لنس (نیزه ای) بلند تلسکوپی با حد اکثر طول 4.2 متر و نازل پاشنده مواد شوینده با ارتفاع پاشش حدود 11متر جهت شستشوی می شود که حد اکثر پاشش و شستشو را به حدود 15 متر می رساند. سیستم پاشش کم فشار، مواد شوینده را بر روی سقف قرار می دهد تا آن را بشوید و پاک کند. آب و هوا با عمل  طبیعی خود سبب آلودگی سقف می شود.  

  • حد اکثر ارتفاع کار 15 متر
  • قطع  اتصال سریع تجهیزات Click & Clean سبب تبادل سریع بین نازل پاشش و برس می شود
  • امکان خمیدگی نازل تا 45 درجه برای شستشوی مناطق صعب الوصول
  • برس Click-on امکان شستشو و فعالیت بیشتر را فراهم می کند
  • امکان تنظیم دوز مواد شوینده
  • تحویل دستگاه به همراه 4 ساعت کلیپ آموزشی به منظور آموزش جمع بین شلنگ فشار قوی و شلنگ مواد شوینده
  • این نازل کاربرد نظافتی متفاوتی دارد مانند شستشوی خانه سیار و گلخانه
  • این نازل می تواند مناسب تمامی کارواش های خانگی نیلفسک با اتصال سریع تفنگی و شلنگ باشد. برای مدل های بدون قرقرۀ شلنگ یک آدابتور شلنگ موجود است.